अभिधम्मत्थसङ्गहाे Abhidharmathasangaha

111
१०० ( Hard Copy )
  • बुद्ध संवत:२५५४
  • बिक्रम संवत:२०६८
  • नेपाल संवत:११३१
  • इस्वी संवत:२०११

पुस्तककाे मुख्य बिषयः आचार्य अनुरुद्धद्वारा पालि भाषामा रचना गरिएकाे यस ग्रन्थ अभिधर्मपिटककाे प्रवेशिकाकाे रुपमा चित्त चैतसिक रुप र निर्वाण चार परमार्थ धर्म लाई सुस्पष्ट र सुसम्बद्धरुपले उल्लेख गरिएका छन् । 

लक्षित वर्गः अभिधर्मका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।