Dhamma Aid Asia (www.dhammaid.org)

महापरित्राण

महापरित्राण

तथागत भगवान बुद्धबाट देशित सुत्रहरुबाट महाफल प्राप्त हुने सुत्रहरु संग्रह गरी सम्पादन गरीएकाे यस पुस्तकमा ३० वटा सुत्रहरु र महापरित्राण पाठ गर्नु अगाडी पाठ गर्नुपर्ने अन्य ११ वटा सुत्रहरु र महापरित्राणकाे अर्थ समेत समावेश गरी गरिएकाे छ ।

महापरित्राण र त्यसकाे अर्थ समेत अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।