Yuwa Baudha Samuha

भिक्षु अश्वघाेष महास्थविर

भिक्षु अश्वघाेष महास्थविर

58

भिक्षु अश्वघाेषकाे जीवनी र बाैद्ध गतिविधिहरकाे बारेमा उल्लेख ।

भिक्षु अश्वघाेषकाे जीवनी जान्न इच्छुक वर्ग