श्रामणेर सुर्दशन

महासत्व जातक

महासत्व जातक

37

पालिबाङ्गमयको खुद्दय निकाय अन्तर्गतको जातक कथामा रहेको ५५० वटा मध्ये भगवान बुद्ध बोधिसत्त्वले महासत्व राजकुमार भई दान परमत्थ पारमिता पूरा गरेको एउटा अनुपम उदाहरणलाई उल्लेख गरेको छ । यसमा महासत्व राजकुमारले जङ्गलमा एक बघिनी अनि उनका डमरुहरूले खानेकुरा खान नपाएर मर्ने अवस्थामा लडिरहेको देखेर आफैले आफ्नो शरिरबाट मासु काटेर खुवाई उनीहरुको जीवन बचाएको बोधिसत्त्व धर्म पूर्ण गरेको बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

बोधिसत्त्वको दान पारमिताको बारेमा अध्ययन गरी परोपकारका भावना उजागर गर्न चाहनेहरू ।