अग्गमहापण्डित महाेपकारक महास्थविर महाशी सयादाे

महान सल्लेख सूत्राेपदेश निगूगु द्या

महान सल्लेख सूत्राेपदेश निगूगु द्या

पूज्यपाद महाशी सयादाेद्वारा मानिसहरूकाे मन बचन अनि कर्मबाट हुने ४४ प्रकारका अकुशल कर्महरूकाे बारेमा सुक्ष्म रूपमा केलाएर ती अकुशलहरूबाट टाढा हुने, अनि त्यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नसक्ने मार्ग प्रदर्शन गर्नुभएकाे छ । साथै वहाँले दिनुभएकाे १२वटा प्रवचन मध्ये पहिलाे भागमा छ वटा प्रवचनमा दशवटा अकुशलकाे बारेमा बताउनु भएकाे छ भने बाँकी छ वटा प्रवचनमा चाैंतिसवटा अकुशलका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

मानिसहरूद्वारा हुनसक्ने अकुशल कर्महरूकाे बारेमा बुझेर ती अकुशल कर्महरूबाट मुक्त हुन ध्यान भावनामा मन एकाग्र हुन इच्छुक धर्मप्रेमीहरू ।