अनागारिका नन्दावती

परिहानीबाट हासिल हुने लाभ

परिहानीबाट हासिल हुने लाभ

30

हानी,नाेक्सानीबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा ।

जीवनमा प्राय असफलता हात पर्ने व्यक्तिहरूकाे लागि याे पुस्तक उपयाेगी पाइन्छ ।