आनन्द

तथागत गौतम बुद्ध संक्षिप्त जीवनी (पहिलो थुंगो)

तथागत गौतम बुद्ध संक्षिप्त जीवनी (पहिलो थुंगो)

25

बुद्ध धर्मका प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जीवनी घटना विवरण, ज्ञान र उपदेशहरुको विवरण उल्लेख छ ।

बुद्ध जीवनी बारे जानकारी लिन चाहानेहरुलाइ ।