बौद्धतीर्थयात्र समिति

बौद्ध तीर्थ यात्राया सचित्र रिपोर्ट

बौद्ध तीर्थ यात्राया सचित्र रिपोर्ट

ज्ञानमाला भजन खलः स्वयम्भूको तत्वाधानमा बौद्ध चारधाम सहित १३२ वटा ऐतिहासिक तीर्थ यात्राको रिपोर्टको विवरण ।

बौद्ध चारधामको बारे जानकारी लिन चाहानेहरुको लागि ।