भिक्षु बाेधिज्ञान महास्थविर

उत्पन्न विषयवस्तु भाविता गर्ने

उत्पन्न विषयवस्तु भाविता गर्ने

आर्यअष्टांगिकमार्गकाे आधार लिई उत्पन्न विषयवस्तुमा ध्यान भावना कसरी गर्ने भन्ने भावना विधि उल्लेख गरिएका छन् ।

सम्पूर्ण ध्यान भावना गर्ने साधकसाधिकाहरू ।

जलपान, भाेजन, सर्वत सेवन गर्दा स्मृति राख्ने अभ्यास

जलपान, भाेजन, सर्वत सेवन गर्दा स्मृति राख्ने अभ्यास

जलपान, भाेजन गर्दा र अन्य त्रियाकलाप गर्दा भाविता गर्ने विधि उल्लेख गरिएकाे छ।

सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूकाे लागि ।

ध्यान शिविरमा सहभागी हुन जानु अघि

ध्यान शिविरमा सहभागी हुन जानु अघि

ध्यान शिविरमा जानु अघि जान्नु पर्ने कुराहरू जस्तै ध्यान भावना सम्बन्धि पुस्तक पढ्ने, स्वास्थ्य स्थिती ठिक राख्ने, ध्यान शिविरकाे फारम भर्ने र नियमकाे जानकरी लिने आदि महत्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्।

ध्यान शिविरमा सहभागी हुन इच्छुकहरू।

ध्यान केन्द्रमा ध्यानशिविर बस्नुकाे महत्व

ध्यान केन्द्रमा ध्यानशिविर बस्नुकाे महत्व

निर्वाणकाे मार्गमा जानकाे निमित्त अति आवश्यक स्मृतिप्रस्थान विपश्यना ध्यान भावनाकाे महत्त्वकाे साथै त्यसकाे लागि आवश्यक अन्य बिषयबस्तुहरु जस्तै कल्याण मित्रकाे संगत, पारमि पूर्ण हुने, चित्त निर्मल गर्न प्रेरणा आदि पनि ध्यान भावना शिविरकाे महत्वका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

ध्यान शिविरकाे महत्वबारे जान्न इच्छुकहरू ।