भिक्षु हम्मालरा सद्धातिस्स

निर्वाण के हाे ?

निर्वाण के हाे ?

भिक्षु हम्मालरा सद्धातिस्सले अग्रेजी भाषामा लेख्नु भएकाे “What is Nirmana ?” शिर्षकीय लघु पुस्तकलाई सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बुद्ध शिक्षाकाे अन्तिम लक्ष्य निर्वाणका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।