भिक्षु सम्यक ज्योति

चित्र गृहपति

चित्र गृहपति

58

बुद्धको समयमा उपासक उपासिकाहरु धर्मलाई सक्षत्कार गरी ब्याख्या समेत गर्न सक्ने मध्येको चित्त गूहपतिको बारे उल्लेख गरेकको छ ।

चित्र गृहपतिको बारे जानकारी लिन इच्छुक सबैलाई ।