भिक्षु विवेकानन्द

गृह शिक्षा

गृह शिक्षा

28

बाैद्ध साहित्य अन्तर्गतकाे सिगालवाद सुत्रलाई गद्यकाे रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ । समाजमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा, अनुशासन, आ आफ्नाे कर्तब्यलाई बुझी कर्तव्यपरायण बन्नका लागि अभिप्रेरित गर्न प्रत्येककाे जिम्मेवारी र कर्तव्यका बारेमा उल्लेख गरीएकाे छ ।

समाजमा रहेका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरू ।

बाल बौद्ध शिक्षा

बाल बौद्ध शिक्षा

59

कोहि अबौद्धलाई बौद्ध धर्मको बारे बुझाउनको लागि उदाहरण सहित लेखिएको छ ।

बालबालिकाहरू

अनत्तलक्खण सुत्त

अनत्तलक्खण सुत्त

26

अनित्य, दुःख, अनात्मलाइ व्याख्या गरिएकाे छ । यसमा तीनवटा सुत्र अनत्त लक्खण सुत्त, आलवक सुत्त, र अभिण्ह सुत्तकाे पालि र भावार्थ प्रस्तुत ।

अनित्य, दुःख, अनात्म सम्बन्धि बुझ्न चाहने व्यक्तिहरूका लागी साथै पालि भाषा सिकिरहेका विद्यार्थीहरू।

मैत्री भावना

मैत्री भावना

69

बुद्धकालिन घटना जातक कथा आदिलाइ उदारहणसहित प्रस्तुत गरी मैत्री भावना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ।

मैत्री भावनामा इच्छुक पाठकवर्गहरू