बुद्धदास भिक्षु

जिज्ञासुका लागिः बुद्ध शिक्षा

जिज्ञासुका लागिः बुद्ध शिक्षा

88

भिक्षु बुद्धदासाले बुद्ध-धर्मका सिद्धान्तहरुलाई प्रश्नाेत्तरकाे रुपमा धर्मका मूलभूत सिद्धान्तकाे आधारमा त्यसकाे उत्तरलाई बिस्तृत रुपमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरीएकाे पुस्तकलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरि प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बुद्ध-धर्मका मूलभूत सिद्धान्तकाे अध्ययन गर्ने र अध्यापन गर्न चाहनेहरु ।