छविलाल पौडैल

एक ब्राहणा भिक्षुको जीवनी

एक ब्राहणा भिक्षुको जीवनी

20

टीकाराम लम्साल ब्राहणा परिवारमा जन्मेको ब्यक्ति भिक्षु सुभद्रको रुपमा प्रब्र्जित भएको थियो उहाँको जीवनी छ ।

भिक्षु सुभद्रको जीवनीबारे अध्ययन गर्न चाहने ।