Dr Ming Ting Mon

जीवनकाे सफलता तिर अगाडि बढ

जीवनकाे सफलता तिर अगाडि बढ

130

बुद्धकाे मूल शिक्षा चतुरआर्य सत्यलाइ दैनिक जीवनमा लागु गरी जीवन सुखमय बनाउन प्रेरणा

जीवन सुखमय बिताउन चाहनेहरू ।