के. भी. धम्मानन्द

बाैद्ध विश्वास (तृतिय भाग)

बाैद्ध विश्वास (तृतिय भाग)

294

भिक्षु के श्री धम्मानन्दज्यूकाे सारगर्भित एवं तथ्यमा आधारित प्रवचन तथा प्रश्नकाे उत्तर “What Buddhists Believe” पुस्तकमा आधारित बुद्ध र वहाँकाे शिक्षाकाे व्यवहारिकता, आवश्यकता र वैज्ञानिकताकाे साथमा परम्परागत कुराहरूलाई पनि समावेश गरि प्रस्तुत गरिएका छन्

बुद्ध र उहाँकाे शिक्षाबारे व्यवहारिक र बैज्ञानिकताकाे आधारमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।