ओवादाचार्य सयादो अग्गमहापण्डित भद्दन्त ऊ पण्डिताभिवंश महास्थविर

संवेजनीय धम्मुद्देश देशना

संवेजनीय धम्मुद्देश देशना

मानव जीवनमा शारीरिक बल, रोग, ब्याधि, धन, सम्पत्ति, उमेरको रंग, याैवन चिरकालसम्म सधैँको लागि यथावत रहिरहने चीज होइन् भनी यस अनित्यतालाई बुझी धर्म, कर्म अनि ध्यान-भावना समयमा नै गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर स्मृतिपूर्वक ध्यान-भावना गर्नुपर्छ भनी ध्यान-भावना गर्ने तरीका बुझाईएको छ ।

ध्यान-भावना गर्न इच्छुक ध्यान साधक साधिकाहरू ।