श्रामणेर विशुद्धानन्द

सफलताकाे रहस्य

सफलताकाे रहस्य

50

यस पुस्तकमा सफलता प्राप्त गर्नकाे लागी बुद्धि र विवेककाे प्रयाेग गर्नुपर्छ । जीवनकाे स्तरलाइ जानेर उत्तम जीवन यापन गर्नुपर्छ । आर्य मार्गमा लागेर जीवनलाइ सफल पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा कथा सहित स्पष्ट गरिएकाे छ ।

सबै व्यक्तिहरूकाे लागी उपयाेगी ।