सयादाे उ. पण्डिताभिवंस महास्थविर

ध्यान जाँच सम्बन्धि व्यावहारिक निर्देशन

ध्यान जाँच सम्बन्धि व्यावहारिक निर्देशन

ध्यान गरिसकेपछि ध्यानकाे क्रममा भएका अनुभवहरूलाइ कर्मस्थानाचार्यलाइ सुनाउने क्रममा आइपर्ने समस्याहरूकाे विषयमा चर्चा ।

ध्यान भावनामा लाग्ने साधक साधिकाहरूकाे लागि उपयाेगी ।

चतुरारक्ष भावना व संवेजनीय देशना

चतुरारक्ष भावना व संवेजनीय देशना

यस पुस्तकमा चतुरारक्ष भावनाकाे रूपमा बुध्दानुस्मृति,मैत्र्यानुस्मृति,अशुभानुस्मृति र मरणस्मृतिकाे व्याख्या गरिएकाे छ ।

विपश्यना ध्यान भावना गर्नेहरूकाे लागि अति उपयाेगी ।

स्वाक्खात–गुण धर्म देशना संस्मरण–पद्य

स्वाक्खात–गुण धर्म देशना संस्मरण–पद्य

अेावादाचरिय महाेपकारक सयादाे उ. पण्डिताभिवंस महास्थिविर द्वारा विपश्यना ध्यान शिविरमा देशना गर्नुभएकाे देशनालाइ लेखकले संस्मरणका आधारमा पद्यमा लिपिवद्य गर्नुभएकाे छ ।

ध्यान अभ्यास तथा उपदेशहरू पद्य रूपमा अध्ययन गर्न चाहने पद्य साहित्य पारखीहरूलाइ उपयाेगि हुने ।