त्रिरत्न मानन्धर

बुद्ध धर्म छु खः ?

बुद्ध धर्म छु खः ?

65

बुद्ध धर्म छु खः ? यस पुस्तकमा ध्यान गुरू उ वा खिनकाे प्रवचनलाइ अनुवाद गरिएकाे छ । बुद्ध धर्मलाइ अरूकाे भनाइमा नभइ अनुभव र ज्ञानले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरालाइ धम्मपदकाे आधारमा व्याख्या गरिएकाे छ । यसै गरी ३१ लाेक, र भद्रकल्पकाे विषयसहित, चार आर्यसत्य, आर्यअष्टाङ्गिक मार्ग र प्रतीत्यसमुत्पाद सम्मकाे व्याख्या र विश्लेषण सरल भाषामा गरिएकाे छ ।

बुद्ध धर्मलाइ जीवन जीउने कलाकाे रूपमा जान्न चाहनेहरूकाे लागी।