थेरवाद बुद्धधर्ममा पूण्यानुमोदन Theravada Buddhadharmama Punyanumodan

152
  • बुद्ध संवत:२५६७
  • बिक्रम संवत:२०८०
  • इस्वी संवत:२०२३