नेपालमा थेरवाद बुद्धधर्मकाे संक्षिप्त इतिहास nepalama theravada buddhadharmako samchhipta itihas

33
यथाश्रद्धा ( Hard Copy )
  • बुद्ध संवत:२५२५
  • बिक्रम संवत:२०३८
  • नेपाल संवत:११०२
  • इस्वी संवत:१९८२