भिक्षु बुद्धघाेष

अभिधर्मार्थ संग्रह

अभिधर्मार्थ संग्रह

398

पालि साहित्यकाे त्रिपिटक अन्तर्गतकाे अभिधर्म पिटककाे अभिधर्मार्थ संग्रहमा भएका नाैवटा खण्डहरू मध्ये रूपकाण्ड, समुच्चय काण्ड, प्रत्यय काण्ड, कर्मस्थान काण्डहरूका बारेमा उल्लेख गरिएका छन्।

अभिधर्मका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

अनत्तलक्खण सूत्र

अनत्तलक्खण सूत्र

56

बुद्धकाे महत्वपूर्ण उपदेश मध्ये विशेष महत्वकाे अनात्म लक्षण बारे वर्णन भएकाे अनत्तलक्खन सूत्रलाइ नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएकाे ।

बुद्धशिक्षाकाे अत्यन्त गम्भिर पक्ष (अनात्म) बारे जन्न इच्छुक व्यक्तिहरू

परित्राण (अर्थ व निदान सहित)

परित्राण (अर्थ व निदान सहित)

224

विभिन्न प्रकारका भय अन्तराय हटाउने गरिने परित्राण पाठ पालिलाइ निदान सहित नेपाली भाषामा प्रस्तुत

परित्राण पाठमा विश्वास हुने र श्रद्धा राख्नेहरू

महासमय सुत्र (निदान सहित)

महासमय सुत्र (निदान सहित)

45

बुद्धकाे उपदेश महासमय सुत्रकाे निदान सहित पालिबाट नेपाल भाषामा अनुवाद गरिएकाे छ ।

महासमय सूत्र अध्ययन गर्न इच्छुक पाठकहरू