भिक्षु विवेकानन्द

महास्मृतिप्रस्थान

महास्मृतिप्रस्थान

62

दुःखबाट मुक्त हुने एउटा मात्र बाटो अभ्याश भनेको नै महा स्मृतिप्रस्थान ध्यान भावनाको अभ्यास नै हो । कायानुपस्सना, वेदनानुपसना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना विस्तृत ब्याख्या रहेको छ ।

सतिपट्ठान सुत्र अध्ययन गरी अभ्यास गर्न इच्छुकहरू ।

तेमिय जातक

तेमिय जातक

पालि सहित्यको जातक महा अभिनिष्क्रमणाबारे बताएको घटना हो

जातकको बारे जानकारी लिन चाहाना राख्ने सबैलाई ।

शाक्यकुलया क्षति

शाक्यकुलया क्षति

54

शाक्यहरूकाे उदय र विनाशकाे बारेमा उल्लेख ।

शाक्यकुलकाे विषयमा जान्न इच्छुक वर्ग ।

मैत्री भावना

मैत्री भावना

69

बुद्धकालिन घटना जातक कथा आदिलाइ उदारहणसहित प्रस्तुत गरी मैत्री भावना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ।

मैत्री भावनामा इच्छुक पाठकवर्गहरू