चन्द्रलक्ष्मी उपासिका र सपरिवार

कण्ह जातक

कण्ह जातक

22

भगवान बुद्धकाे पूर्व जन्ममा गरेका बिभिन्न पारमिता धर्महरु सम्बन्धि ५५० वटा जातक कथा मध्ये याे एक जातक जसमा दान पारमिताका बारेमा उल्लेख छ, साथै लेखककाे दुई वटा कविताहरु पनि समावेश छन् ।

दानका बारेमा ज्ञान हाशिल गर्न चाहनेहरु ।