भिक्षु ज्ञानपूर्णिक

अहिंसाः बिजय

अहिंसाः बिजय

बुद्ध शासनमा देवदत्तले गरेका गतिविधीहरूका साथै लोकमा अकुशल कर्म गरेपछी जन्मजन्मान्तरसम्म पनि त्यसको विपाकको भागीदार होइन्छ भन्ने कुरालाई वार्तालापको रुपमा प्रस्तुत गरीएका छन् ।

देवदत्तको कृयाकलाप र कर्म विपाकका बारेमा जानकारीबारे जान्न चाहनेहरू ।

सप्त सम्बोध्याङ्ग

सप्त सम्बोध्याङ्ग

बुद्ध बन्नका लागि चाहिने सातवटा अंग अर्थात सप्त सम्बोधि अंगको विषयमा व्याख्या ।

सप्त सम्बोधि अंगको बारेमा जानकारी पाउन चाहने व्यक्तिहरू ।

सुत्तनिपात अट्ठकथाकाे खग्गविसाण सुत्र(प्रत्येकबुद्धकाे वर्णन)

सुत्तनिपात अट्ठकथाकाे खग्गविसाण सुत्र(प्रत्येकबुद्धकाे वर्णन)

169

बुद्ध, श्रावकबुद्ध र प्रत्येकबुद्धहरू भनेकाे काे हाे र प्रत्येकबुद्धहरू कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयलाइ उल्लेख गरिएकाे छ ।

प्रत्येक बुद्ध सम्बन्धमा जानकारी राख्न चाहनेहरू