भिक्षुणी धम्मवती

मानव स्वभाव

मानव स्वभाव

44

मानव जातिकाे स्वभाव उसकाे पूर्वजन्मकाे गति (६ वटा गति; नर्क, प्रेत, पशुपंक्षी, मनुष्य, देव र ब्रह्मलाेक) काे स्वभाव अनुसार देखिन्छ । त्यस्ता स्वभावलाई आ आफैले जानीकन नराम्राे भए हताउने तर्फ हाेस राखी अभ्यास गर्न सकिन्छ भनि ती स्वभावहरुका बारेमा चित्रणा गरिएका छन् ।

मानव स्वभाव जान्न चाहनेहरू ।

बुद्ध शिक्षा

बुद्ध शिक्षा

142

चतुआर्य सत्य, सतिपट्ठानका चारवटा, पञ्च निवरण, पञ्च उपादान, चतुधातु सात आर्य धन आदिका बारेमा संक्षिप्त रुपमा र अन्य विविध बुध्दाेपदेशित नैतिक शिक्षालाई कथाका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ।

बौद्ध नैतिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू।

बुद्ध पूजा विधि

बुद्ध पूजा विधि

23

पालि र नेपालीमा बुद्ध पूजा ।

बुद्ध पूजा विधि पालि र नेपालीमा अध्ययन गर्न चाहानेहरु ।

सच्चविभङ्ग सुत्त

सच्चविभङ्ग सुत्त

102

बुद्धकाे मूल उपदेश चतुआर्यसत्यबारे उपदेशित सच्चविभङ्ग सुत्तलाइ शब्दानुवाद र भाषानुवाद गरी प्रस्तुत ।

चतुआर्य सम्बन्धमा जान्न इच्छुक

प्राैढ बाैद्ध कक्षा र लक्ष्मी

प्राैढ बाैद्ध कक्षा र लक्ष्मी

78

बुद्धकालीन समयमा घटेका घटनाहरूकाे कथात्मक प्रसंगहरू सहित चतुआर्य सत्यकाे उल्लेख ।

चतुरार्य सत्य र बुद्धकालीन घटनाहरू थाहा पाउन चाहनेहरू ।