लाकाैत बैकुण्ठप्रसाद

नेपालय् स्थविरवाद, गुकथं वःगु खः

नेपालय् स्थविरवाद, गुकथं वःगु खः

नेपालमा स्थविरवाद बुद्धधर्म भित्र्याउनकाे लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने भिक्षुहरू, भिक्षुणीहरू र उपासक, उपासीकाहरूकाे याेगदान तथा इतिहासकाे बारे

नेपालमा बुद्धधर्मकाे इतिहास जान्न चाहने सबै ।