महासी सयादाे

विश्व धर्म प्रचार देशना

विश्व धर्म प्रचार देशना

60

ध्यान विधिकाे विषयमा उल्लेख ।

सपनाकाे विषयमा बुद्धकाे धारणा जान्न इच्छुकवर्ग

विपश्यना भावना सम्बन्धी व्यहारिक निर्देशन

विपश्यना भावना सम्बन्धी व्यहारिक निर्देशन

22

ध्यान भावना गर्दा शरीरमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका वेदनाहरू हेर्ने देखि बस्ने, उठने, हिड्ने आदिकाे बारेमा निर्देशन ।

विपस्सना ध्यानमा रूची राख्नेहरू