धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीको २५ वर्ष Dharmakirti bauddha adhyayan gosthiko 25 barsha

96
धर्मदान ( Hard Copy )
  • बुद्ध संवत:२५४०
  • बिक्रम संवत:२०५३
  • नेपाल संवत:१११६

पुस्तकको मुख्य बिषयः  ४ मुख्य उद्धेश्य सहित बि सं २०२८ मा स्थापन भएको धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी २०५३ मा २५ बर्ष पुरा भएको उपलक्ष्मा अध्ययन गोष्ठीले गरेको कार्यको विस्तृत जानकारी । 

लक्षित वर्गः धर्मर्कीति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीको बारे जानकारी लिन चाहानेहरु सबैलाई उपयोगी हुनेछ ।