रीना तुलाधर

धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीको २५ वर्ष

धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीको २५ वर्ष

96

४ मुख्य उद्धेश्य सहित बि सं २०२८ मा स्थापन भएको धर्मर्कीित बौद्ध अध्ययन २०५३ मा २५ बर्ष पुरा भएको उपलक्ष्मा अध्ययन गोष्ठीले गरेको कार्यको विस्तृत जानकारी ।

धर्मर्कीति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीको बारे जानकारी लिन चाहानेहरु सबैलाई उपयोगी हुनेछ ।

चिरं तिट्ठतु सद्धम्मो

चिरं तिट्ठतु सद्धम्मो

109

धर्मकीर्ति विहारको पुन निर्माण पश्चात बुद्ध धर्म सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन तथा विहारको बारे जानकारी दिएको छ ।

बुद्धधर्म सम्बन्धि तथा धर्मर्कीित विहारको वारे जानकारी दिनको लागि ।

गुरू दक्षिणा

गुरू दक्षिणा

39

नेपालका छैठाैं संघनायक भिक्षु अश्वघाेषले आफ्नाे जीवनमा बुद्ध शासनप्रति गर्नुभएकाे याेगदानकाे विषयमा चर्चा ।

भिक्ष अश्वघाेष सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नेहरू ।